top of page

Aubugcisa beMidlalo

Eli liphepha lakho leNkonzo. Lithuba elihle lokubonelela ngolwazi malunga neenkonzo ozinikezelayo. Cofa kabini kwibhokisi yokubhaliweyo ukuqala ukuhlela umxholo wakho kwaye uqiniseke ukuba wongeza zonke iinkcukacha ezifanelekileyo ofuna ukwabelana ngazo nabatyeleli besayithi.

Igama leNkonzo

Lo nguMhlathi. Cofa ku "Hlela Isiqendu" okanye ucofe kabini kwibhokisi yokubhaliweyo ukuhlela umxholo kwaye uqiniseke ukuba wongeza naluphi na ulwazi olufanelekileyo ofuna ukwabelana ngalo neendwendwe zakho.

Igama leNkonzo

Lo nguMhlathi. Cofa ku "Hlela Isiqendu" okanye ucofe kabini kwibhokisi yokubhaliweyo ukuhlela umxholo kwaye uqiniseke ukuba wongeza naluphi na ulwazi olufanelekileyo ofuna ukwabelana ngalo neendwendwe zakho.

Igama leNkonzo

Lo nguMhlathi. Cofa ku "Hlela Isiqendu" okanye ucofe kabini kwibhokisi yokubhaliweyo ukuhlela umxholo kwaye uqiniseke ukuba wongeza naluphi na ulwazi olufanelekileyo ofuna ukwabelana ngalo neendwendwe zakho.

Igama leNkonzo

Lo nguMhlathi. Cofa ku "Hlela Isiqendu" okanye ucofe kabini kwibhokisi yokubhaliweyo ukuhlela umxholo kwaye uqiniseke ukuba wongeza naluphi na ulwazi olufanelekileyo ofuna ukwabelana ngalo neendwendwe zakho.

Igama leNkonzo

Lo nguMhlathi. Cofa ku "Hlela Isiqendu" okanye ucofe kabini kwibhokisi yokubhaliweyo ukuhlela umxholo kwaye uqiniseke ukuba wongeza naluphi na ulwazi olufanelekileyo ofuna ukwabelana ngalo neendwendwe zakho.

Igama leNkonzo

Lo nguMhlathi. Cofa ku "Hlela Isiqendu" okanye ucofe kabini kwibhokisi yokubhaliweyo ukuhlela umxholo kwaye uqiniseke ukuba wongeza naluphi na ulwazi olufanelekileyo ofuna ukwabelana ngalo neendwendwe zakho.

Oko Kuthethwa ngabathengi bethu

Igama, Isihloko

Ndingu bungqina. Cofa ukuze undihlele kwaye wongeze umbhalo othetha into entle ngawe kunye neenkonzo zakho. Vumela abathengi bakho bakujonge kwaye baxelele abahlobo babo ukuba ulungile kangakanani.

bottom of page