top of page

Mayelana NATHI

Ukuthola Ugqozi Kuwo Wonke Amathuba

pic3.jpg

IMmabana Arts, Culture & Sports Foundation yi-SOE ngaphansi koMnyango Wezobuciko, Amasiko, Ezokungcebeleka Kwezemidlalo - Isifundazwe sase-NW. I-MACSF iyi-NPO ebhekele ukugqugquzela nokuthuthukisa ezobuciko, amasiko kanye nemidlalo yobuciko yasendlini esiFundazweni sase-NW.

Indaba Yethu

Ukuhola ekuthuthukisweni, ekuthuthukisweni kwezimboni, ezenzweni nasekufundiseni ezobuciko, amasiko nezobuciko kubantu baseSifundazweni saseNyakatho Ntshonalanga naseNingizimu Afrika. 

Umgomo Wethu

I-Mmabana Arts, Culture and Sport Foundation izibophezela ekuthuthukiseni, ekukhuthazeni, ekuthuthukiseni nasekukhuthazeni iqoqo eliphelele lezoBuciko, IMidlalo Yezobuciko kanye namakhono asekelayo, ubungcweti, ubuchwepheshe kanye nokwenza kahle esiFundazweni saseNyakatho Ntshonalanga naseNingizimu Afrika ngokwenza lokhu:

  • Ukuba yinhlangano yobungcweti yezoBuciko, Amasiko Nezemidlalo emi phezu kwalezi zinsika: Imfundo yobuciko, ukuthuthukiswa, nokuqeqeshwa, ukwenza kanye nokudala kanye nokuhlonza ithalente.

  • Ukukhuthaza bonke ababambiqhaza, okuhlanganisa zonke iziphathimandla nemiphakathi ekugcinweni nasekuthuthukisweni kwengqalasizinda yezobuciko nemidlalo yobuciko futhi lapho kungenzeka khona kusetshenziswe izinkundla ezikhona kuzo zonke ezinye izifunda zesiFundazwe.

  • Ukuzithuthukisa njengenhlangano yezemidlalo yezobuciko, amasiko kanye nezobuciko, ngokuhambisana neNqubomgomo yesiFundazwe, kazwelonke kanye neyamasiko.

  • Ukuba inhlangano eyabelana ngezinsiza ezibophezele ekudaleni ukubhaliswa kwezakhamizi zesiFundazwe saseNyakatho Ntshonalanga. 

  • Ukuba yinhlangano exube imikhakha eyahlukene eyethula amafomu emidlalo yobuciko nemikhakha ehlukene, izinhlelo kanye nezinkonzo emiphakathini kuzo zonke izifunda zeSifundazwe saseNyakatho Ntshonalanga.

Umbono Wethu

Hlangana Nethimba

Ozakwethu

nw-cata_orig.png
images.png
bottom of page