top of page
No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.

Siyakwamukela
Ethiyetha Yethu

SINGOBANI

I-Mmabana Arts, Culture and Sport Foundation yasungulwa ngokoMthetho kaMmabana onguNombolo 07 wezi-2000 njengoba uchitshiyelwe, futhi iyisheduli ye-PFMA 3C Inhlangano Yomphakathi yoMnyango Wezobuciko, Amasiko, Ezemidlalo Nokungcebeleka esiFundazweni saseNyakatho Ntshonalanga.

Izehlakalo Ezizayo
Acting1.jpg
Ukulingisa neDrama
Amakilasi
tswana dance.jpg
Ukucula &
Umdanso
pic7.jpg
I-Karate
Amakilasi
pic22.jpg
Ukuwa
Amakilasi
bottom of page