top of page
Acting1.jpg
IMG-20220519-WA0010.jpg

ISICELO SEZIMALI

10 July 2022

CALL FOR APPLICATIONS FOR FUNDING 2023: ARTS PROJECTS

FUNDING GUIDELINE 2023/2024

2023 PACC FUNDING APPLICATIONS

I-Mmabana Arts, Culture and Sport Foundation iyakuthokozela ukumemezela leli khwelo lokufaka izicelo  zamaphrojekthi wobuciko obusha onyakeni wezimali wezi-2022/23. Abantu, izinkampani kanye nezinhlangano zezobuciko ezibhalisiwe  ezibhalisiwe zezobuciko bamenywa ukuthi bafake izicelo zoxhaso lwezimali zamaphrojekthi wezobuciko ngokuhambisana ne-_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5fllowcrafting, musicamp; , ifilimu nokubonwayo  arts kokubili ngokomzimba nokusatshalaliswa ku-inthanethi. Amaphrojekthi kumele abe nobuhlakani obusha, akhuthaze uhulumeni  priorities, isiko, ukubhekana nokubumbana komphakathi, kanye namagugu futhi kufanele abonise ikhono _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad58 isikhathi esibalulekile. Imisebenzi ehlongozwayo kufanele ibe ngekazwelonke  ukubaluleka kucatshangelwa izibophezelo ze-Mmabana Foundation ze-_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cfing58d yomkhakha wezobuciko esifundazweni saseNyakatho neSifundazwe.

Kuzokhethwa kuqala izicelo ezithuthukisa amabhizinisi, ukuzibandakanya kwabesifazane, kanye nokusungula izinto ezintsha kulo mkhakha kanye nalezo ezihlose ukwakhiwa kwemisebenzi emisha ngendlela evamile entsha. Amaphrojekthi ahlongozwayo kufanele abonise umthelela kanye nenzuzo emiphakathini asebenza kuyo. Iphrojekthi efakelwe isicelo kufanele iveze okungenani imiphumela yobuciko emithathu (3) yale miphumela yobuciko elandelayo, inani lezomnotho, inani lobuciko, ukubaluleka komphakathi, inani lokwelapha noma inani lezemfundo. Lesi simemo siphinde sikhuthaze izinhlangano zezobuciko kanye nabantu abasekela ukubandakanyeka kwentsha engasebenzi kanye nabantu abaphila nokukhubazeka. 

 

Isabelo esincane sezicelo singu-R100 000. Inani eliphakeme lesamba esifakelwe isicelo akufanele libe ngaphezu kuka-R350 000. Isabelo sizohambisana nesu le-MACSF kanye nemiphumela ehlosiwe. 

Amafomu okufaka izicelo azotholakala ukuze uwadawunilode kusizindalwazi sakwaMmabana/ Izikhungo zeMmabana eMahikeng, Lehurutshe, Tlhabane, Taung kanye nase (Dr KK) Kanana Community Arts Centre kanye nasemahhovisi omnyango we-ACSR ahlukahlukene kanye nesizindalwazi.

Imibandela yokwamukelwa kwezicelo:
 • Zonke izigaba ezifanele zefomu lesicelo kufanele zigcwaliswe ngokugcwele.

 • Wonke amadokhumenti aceliwe kufanele ahanjiswe nefomu lesicelo.

 • Izicelo zingathunyelwa ngokoqobongomhlaka-21 Juni 2022 noma ngaphambi kwawo ngo-4:30 ntambama kunoma iyiphi ye 
  Izikhungo ze-MACF
  (Mahikeng, Lehurutshe, Tlhabane, Taung and in (Dr KK) Kanana Community Arts 
  Centre) KUPHELA.

 •  Izicelo ze-imeyili zizothunyelwa kuleli kheli le-imeyili Projects2022@mmabana.org.za
   

Sicela uqaphele ukuthi izicelo ezifike sekwephuzile, ezingaphelele nezifike sekwephuzile ngeke zicatshangelwe nhlobo futhi akukho  okuhlukile okuzokwenziwa. Izicelo ezicela okungaphansi kobuncane besabelomali soxhaso  allocation, noma ngaphezulu kwesabelomali esiphezulu njengoba kukhonjisiwe ngenhla akumele kube 
kucatshangelwe. Iziqondiso zoxhaso ziyatholakala ekhasini leFacebook leMmabana Arts, Culture and Sport Foundation noma ungadawuniloda ku-http://www.mmabana.org.za/. Ukuze uthole ulwazi olwengeziwe, thumela i-imeyili yakho ku-Projects2022@mmabana.org.za noma ku-WhatsApp T. Konopi ku-082 880 5128 noma u-P. Mpahlwa ku-066 421 2796. I-MACSF inelungelo lokwaba izimali ngokuya ngezinto ezibalulekile. Akekho umfakisicelo onelungelo ngokuzenzekelayo lokuthola uxhaso. Zonke izimali zilawulwa yi-MACSF.

pic41.jpg

Landa Ifomu Lesicelo Ngezansi:

Landa Isiqondiso Soxhaso Lwephrojekthi Ngezansi:

Masithole

Okomphakathi

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
IMG-20220528-WA0037(1).jpg
bottom of page